ИНФОРМАЦИЯ  ЗА СЪЩНОСТТА  

НА  СОЦИАЛНИТЕ  УСЛУГИ

Писмо Социално Подпомагане - Петрич

Писмо  МОН

Приложение 1 - Карта на услугите

Приложение 2 - Информация за социалните услуги