УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

 Във връзка с предстоящото записване на деца за първа група в ДГ №2 "Здравец" за учебната 2020/2021г., Ви уведомяваме: 

1. Прием на заявления за кандидатстване в детска градина започва от 15 май до 15 юни 2020 година, включително. 

    Заявяване на желание за прием може да се извърши онлайн, чрез попълване на формата за кандидатстване на сайта на детската градина или на хартиен носител, подаден в детската градина при спазване на противоепидемичните мерки.

 2. На 23 юни на сайта на детската градина и на видно място на входа на градината ще се публикува списък на приетите деца. 

3. Записването на деца се извършва от 23 юни до 30 юни. 

    За приетите деца, не е необходимо да се подават нови заявления за записване, а само устно потвърждение по телефон до директора. По служебен път ще се прави проверка на адресната регистрация и на семейното положение. Документи, удостоверяващи предимство, като решение на ТЕЛК и други ще се представят за справка при постъпване на децата в детската градина през месец септември. Родители, които преди това са подали заявления, не е необходимо да подават нови. 

Директор на ДГ №2 "Здравец"- Христина Гюрова

Списък на приетите деца 

в първа и разновъзрастова група

 в ДГ №2 „Здравец“

 

ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

Алекс Павлов Манчев

Александър Ангелов Стефанов

Андон Кирилов Тафраджиев

Борислав Симеонов Пецев

Виктор Борисов Бакалов

Ваня Иванова Янева

Ванеса Борисова Шаламанова

Георги Георгиев Роглев

Габриела Спасова Кятипова

Георги Атанасов Гюров

Деян Костадинов Георгиев

Давид- Александер Войклис-Стойчев

Зара Стоянова Йорданова

Иван Георгиев Манолев

Ирина Бориславова Дзакова

Илия Николаев Йовчев

Кристиян Владимиров Митрев

Кирил Кирилов Цветков

Крисия Костадинова Попова

Мария Георгиева Манолева

Мария Мариова Атанасова

Мариела Станиславова Добрева

Николай Георгиев Шаламанов

Никол Николаева Масларова

Петър Николаев Костов

Радослав Николаев Костов

Радослава Димитрова Манчева

Стоян Панталеев Панделиев

Сотир Росенов Киров

Слави Йорданов Златков

Томислава Божидарова Григорова

Антонио Георгиев Пашалиев

Димитър Иванов Атанасов

Изабела Даниелова Атанасова

Карина Станиславова Илиева

Мария Иванова Божикова

Никола Борисов Шаламанов

Никола Димитров Шумаров

Роси Георгиева Пройкова

Тервел Петров Бърдаров                       

 

АДРЕС №1

 

Андрея Вангелова Стоянова             

Артемис Христос Фурунцидис           

Даниела Георгиева Кирова                

Ивон Георгиева Христова                  

Николай Николов Чифтелийски

Симона Стефанова Стефанова

Симеон Кирилов Трайков

 

 

В ДГ №2 „Здравец“  град Петрич 

 има 5 /пет/ свободни места

в първа възрастова група

 в Адрес №1 на ДГ №2 „Здравец“

/ ж.к.Самуил/

График 

за записване и прием на децата 

в ДГ №2 „Здравец" за 2020/2021 учебна година

 

 

НАРЕДБА 

за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Петрич