Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

по процедура за директно предоставяне по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

ДГ №2 „ЗДРАВЕЦ” стартира дейности по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. В дейностите са включени деца, които са в риск от социално изключване и маргинализиране поради ограничен достъп до качествено образование и здравни услуги, до социални права, до възможностите на обществото и икономиката, с професионална квалификация и умения, възпрепятстващи участието на пазара на труда и с трудности в социализацията, като роми, мигранти, търсещи или получили международна закрила, деца, за които българският език не е майчин, деца със специални образователни потребности, деца с трудности в обучението, възпитанието и социализацията, деца от социално-слаби семейства, деца в неравностойно положение, деца в риск и други.

 Дейност 1 - „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи”.

Общ брой групи, включени в дейността – 0 бр.

Дейност 2 -  „Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително на обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на от уязвими групи, осигуряване на педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.”

Дейност 3 - „Обучение на учители за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца”. – учител от детската градина успешно премина обучението за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и за тяхната превенция.

Проведено обучение на педагогически специалисти от

 ДГ №2 "Здравец", град Петрич

по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти” по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

ИНФОРМИРАНОСТ И ПУБЛИЧНОСТ

     Във връзка със Световния ден на възпоменание за жертвите от ПТП – 18.11.18 година в ДГ №2 „Здравец” са планувани следните инициативи:

1.    Образователен филм на тема :„Безопасното улично движение“- насочване и формиране на интерес у децата към темата. Тематични песни и гатанки толериращи, да бъдем по – бдителни на пътя.

Дата: 14.11.18г., за всички групи в ДГ, 10.00часа;

/Прилагам снимки/

2.    „Посланието на есенния лист” – инициатива за почитане жертвите от ПТП в Световния ден на възпоменание. Събитието ще се проведе с деца от ДГ №2 „Здравец”  на кръстовището пред Община Петрич.

Дата: 18.11.18г., 11.00часа.

                                                 

                                                

                    Директор на ДГ №2”Здравец”,

                                          Христина Гюрова

     "МЛАД ПЛАНИНАР" ДНЕС ГОСТУВА В ДГ №2 "ЗДРАВЕЦ" - ФИЛИАЛ 1,
група "СЛЪНЦЕ" и група "ДЕТЕЛИНА"!

     И ДНЕШНИЯТ ДЕН , ПОСВЕТЕН НА" ДЕН НА ЗЕМЯТА 2018", БЕ ИСТИНСКИ ПРАЗНИК В ДГ№2 "ЗДРАВЕЦ“, ПЕТРИЧ!

     За втора поредна година „Млад планинар“ гостува в ДГ №2„ Здравец“, град Петрич в група "Слънце" и група "Детелина", а поводът е отбелязването на „Деня на Земята 2018 година“. 
Гостуването на нашите приятели от НПО „Млад планинар” в ДГ №2„ Здравец“ е първата от редицата инициативи за „Деня на земята“ - събитието се провежда под мотото „Мисли глобално, действай локално“, като част от световната инициатива „Да спрем замърсяването с пластмаси“.

     С разговор беседа и много образователни игри най-малките, децата, получиха знания за поведението ни, как да опазим чиста природата и планетата ни!
     Благодарим ти, Гергана Сандъкчиева, за старанието и любовта, с които накара най- малките участници в тази инициатива да МИСЛЯТ ГЛОБАЛНО И ДА ДЕЙСТВАТ ЛОКАЛНО!

 

МАГИЯТА НА „ОДАЯТА’’ 

В ДГ №2 „ЗДРАВЕЦ“

 

„ОТЕКЛО СЕ СЛЪНЦЕТО, НЕБЕТО И ЦВЕТЯТА В РЪЦЕТЕ НА БАБА!“

 

     Деца и родители от ДГ №2 „Здравец“ град Петрич, се докоснаха до бита, народните обичаи и традиции на прабабите и прадядовците ни. Усетили топлината и уюта на предците ни, показаха привързаност към семейство, роден дом и Родина.

 

Вестник "Струма" за нас!

     Днес, 13.12.2017г., в група "Детелина", при ДГ №2 "Здравец",град Петрич, имахме гости от СУ "Н.Й.Вапцаров".

     Поводът на гостуването - отбелязвяне "Националната седмица на четенето".

     Учениците бяха подготвили и представиха пред децата стихотворения и песнички, както и пиесата "Рошавата гарга".
     Беше интересно и емоционално. Децата от група "Детелина" се забавляваха истински.

   

 

     Днес,16.04.2015г. децата от група "Гъбка" и група "Звездичка" при ОДЗ №2 "Здравец",град Петрич присъстваха на освещаването на реконструираната улица "България", на която има оформена и велоалея. Кметът на града, Вельо Илиев, откри официално мероприятието и поздрави децата  с новата придобивка, защото велоалеята е предназначена преди всичко за тях.  ”За да можете да спортувате,а  останалите петричани да правят разходки ”- каза той. Архиерейският наместник иконом Ангел Кочев, след тържествения водосвет, поздрави петричани с придобивката.Децата бяха почерпени с погача и лакомства.

 

 

     Кметът Вельо Илиев и представителя  на УНИЦЕФ за България откриха нова детска площадка в петричкия квартал „Виздол”

 

     В присъствието на представителя за България на УНИЦЕФ Таня Радочай на 08.07.2014г. бе прерязана лентата и открита новата детска площадка в квартал „Виздол” в град Петрич. Тя  е изградена изцяло със собствени средства  на Община Петрич и разполага освен с люлки , катерушки, люлеещ се детски мост и с успоредка за активна спортна дейност на подрастващите.

     Нашите малчугани - децата от ОДЗ №2 „Здравец”  посрещнаха официалните гости по стар български обичай -  с  питка, сол и китка здравец.

 

     „Дойдох да поздравя от името на УНИЦЕФ кмета и екипа му за добрите резултати досега” -  каза Таня Радочай на български и подчерта, че новата площадка е голяма придобивка за децата и за възрастните.

 

     ”В края на миналата година бяхме удостоени с приза  „Община - приятел на детето” и тогава с моя екип си обещахме да извършим няколко неща в нашия град, свързани с децата. Искаме  2014 г. да мине под егидата на децата, за да защитим достойно приза “Петрич – община, приятел на детето”. Откриването е в чест на празника на квартала – Илинден, който е през другата седмица. Правим го малко по-рано, защото наш гост е официалният представител на УНИЦЕФ за България 

г-жа Радочай” -  каза кметът инж. Вельо Илиев.

 

          Днес,24.03.2014г., в ОДЗ №2 "Здравец",град Петрич се проведе детски хепънинг. Поводът е отчет на заключителния етап на проект "Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на Община Петрич."Благодарение на този проект нашето детско заведение и още пет други детски заведения в общината придобиха нова визия.

          На детския ни хепънинг присъстваха инж.Вельо Илиев - кмет на Община Петрич и ръководител на проекта,  д-р Георгиев - зам.кмет "Хуманитарни дейности",  г-н Златински - директор на Дирекция "Образование"  и екип на общинска администрация.

          Директорката на детското заведение г-жа Христина Гюрова благодари и предаде положителните отзиви на персонала, децата и техните родители за създадения уют.

          Нашите възпитаници поздравиха гостите с оркестър, песни,танци, хора и много усмивки.

 
 

          На 30.10.2013 година на гости на децата от ОДЗ №2 "ЗДРАВЕЦ"беше кака Деси от предаването "Детство мое" на ТВ "ДАРТС" - Благоевград. Бяха заснети моменти от живота на децата в детското заведение.

 

      Днес,28.10.2013г. деца от ОДЗ №2 "Здравец" взеха участие в тържественото отбелязване на 101-та годишнина от Освобождението на град Петрич от турско робство и  положиха цветя на паметника на Никола Парапанов,където се състоя общоградското тържество.

      ДНЕС, 07.10.2013 ГОДИНА, ОБНОВЕНАТА СГРАДА НА ОДЗ №2 "ЗДРАВЕЦ" ОТВОРИ ВРАТИ ЗА СВОИТЕ МАЛКИ ВЪЗПИТАНИЦИ.             ЛЮБОПИТСТВО,УДИВЛЕНИЕ И ВЪЗХИЩЕНИЕ ОТ ВИДА Й СЕ ЧЕТЕШЕ В ОЧИТЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ. ПОД АРКА ОТ БАЛОНИ  ДЕЦАТА ПРЕКРАЧИХА ПРАГА НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ, КЪДЕТО ГИ ОЧАКВАШЕ ОЩЕ ЕДНА ИЗНЕНАДА - ВКУСНИ ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ. А ЛЮБИМИТЕ ДЕТСКИ ПЕСНИЧКИ,КОИТО ОГЛАСЯВАХА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ НАПОМНЯХА ,ЧЕ Е ВРЕМЕ ЗА ПЕСНИ,ТАНЦИ,ИГРИ И ТРУД. ДНЕС ОТВОРИХА ВРАТИ И ДВАТА ФИЛИАЛА НА ОДЗ "ЗДРАВЕЦ".

 

      ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ ЗДРАВА, ПОЛЗОТВОРНА И УСПЕШНА  НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!