ПРАВИЛА ЗА ДЕЦАТА

 
 

ЗА ОБЩУВАНЕ И УЧТИВОСТ

 

Има думички вълшебни – страшно важни и потребни. 
Чудни думички – без тях често ставаме за смях 
и дори не предполагаме колко много се излагаме!

 

При идване в детската градина и в занималнята

 

1.Всяко дете знае и използва чудните вълшебни думички "благодаря", "заповядай", "моля", "ако обичаш", "извинявай".

2.Децата в групата са най-добри приятели и се обичат. Говорят учтиво и любезно. Поздравяват „Добро утро” или „Добър ден” и се ръкуват с хората, които работят в детската градина;

3..Поздравяват децата от групата „Здравейте!”.

4.На приятелите може да се помаха с ръка или да се поздравят „Здравей!” или „Здрасти!”.

5.Обръщение неофициално на „Ти” към мама, татко, към приятелите си и към хората, с които се познаваме добре..

6.Към по-възрастните хора обръщението е официално на «Вие» с думите „Госпожо” или „Господине” /„Моля, помогнете ми да ... ”/

7.На учителите, директора, на непознатите хора се говори на „Вие”.

8.Поведението е учтиво и уважително.

9.Говори се тихо и с усмивка.

10.Движението в занималнята е спокойно и внимателно.

11.В играта децата спазват правилата на играта. Иска се съгласие или се отправя покана: „Може ли и аз да играя ?”, „Моля те, ела да поиграем!

12.Не се употребяват обидни и неприлични думи.

13.За нарушаване на правилата се съобщава на учителя.

14.Децата уведомяват учителя за своите нужди и желания.

15.Децата може да поискат и да получат помощ от учителя и помощник - възпитателя, когато се затрудняват. „Моля, помогнете ми да ..." 

 

При напускане на детската градина

 

1.Детето тръгва от детската градина, от групата или площадката само с родителите си или определения придружител. Обажда се на своята учителка, казва „Довиждане, госпожо! ” и се ръкува. Казва «Довиждане!» и на своите приятели.

2.Сбогува се с госпожата и й пожелава „Приятна вечер!” или „Приятна почивка!"

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА

 

По време на игра

 

1.Учителката направлява и подпомага игрите на децата, може да се намеси и прекъсне играта, ако някое дете застрашава безопасността и спокойствието на останалите деца.

2.С играчките децата могат да играят, да ги опазват и да ги подреждат на определените места.

3.Децата се включват в играта на другите, ако спазват правилата на играта.

4.Игрите с пясък са забавни. Пясъкът не се изхвърля от пясъчника! Не се хвърля пясък по децата, опасно е за очите. Играе се само с играчките, определени за пясъчника.

5.Децата могат да играят и да се занимават с каквото пожелаят, като не си пречат помежду си.

6.Децата споделят играчките си, извиняват се, ако причинят неприятност и си помагат в игрите.

7.Преди да се започне нова игра, децата трябва да приберат играчките от предишната игра.

8.Споделя се с госпожата всичко, което пречи на играта.

 

При подготовка за сън

 

1.Преди следобеден сън децата ползват тоалетна.

2.Децата подреждат дрехите си старателно, когато се събличат за сън.

3.Най-отгоре се подрежда блузата , която първо ще се облече след сън, за да не изстиват децата.

4.Пантофите се подреждат до леглото.

5.По време на сън децата растат. Добрият сън възстановява силите.

6.Спалнята е спокойно място, предназначено само за сън, там не се разговаря, не се играе, пази се тишина.

7.По време на сън децата може да стават тихо, ако имат нужда, за което уведомяват учителя.

8.Когато децата спят, всички пазят тишина.

 

За да сме здрави

 

1.Ръцете се измиват със сапун преди хранене и след ползване на тоалетна, всеки път, когато са замърсени- при игра, при работа с боички и др.

2.На мивката - децата да бъдат внимателни, да не си мокрят ръкавите, пантофите, дрехите. Не бива да се пръскат с вода.

3.Всеки ден у дома се сменя бельото и облеклото.

4.Храненето е необходимо, редовно, бавно и спокойно.

5.По време на хранене се избягват шумни разговори, движение. Сяда се удобно на столчето и се ползват подходящите прибори за хранене и салфетки.

6.Децата се хранят с прибори за храна - вилица, лъжица, нож, малка лъжичка за десерта, а за всяка храна се ползва отделен съд – дълбока чиния, плитка чиния, чашка.

7.Покривката се пази чиста, сменя се всеки ден и когато е нужно.

8.Дрехите се пазят чисти при хранене и игра.

9.Обувките се пазят чисти по време на разходка и престой на открито, почистват се при влизане, поставят се чисти в гардероба.

10.Облеклото трябва да е удобно за игра и подходящо за сезона, лесно за обличане.

 

Предпазливост и защита

 

Детето:

1.Казва на възрастните всичко, което го тревожи, ако изпитва страх и ако някой го обижда или му пречи.

2.Не приема лакомства, дъвки, подаръци от непознати хора.

3.Никога не тръгва с непознати хора и без разрешение от учителя.

4.Никога не влиза в чужда кола, не остава само в кола.

5.Движи се заедно с другите деца , не се отклонява от групата.

6.Важно! Тялото е специално и неприкосновено. Не са позволени физически контакти, с изключение при оказване на помощ и подкрепа на детето при обслужване, при ръкуване.

7.Може да сподели с родителите, с по-възрастен, с учител, ако поведението на непознат или на приятел го притеснява и не му е приятно.

8.Казва ”НЕ”, ако някой го докосва по начин, който го кара да се притеснява и да се чувства неудобно и неприятно. Тогава казва „Не ме докосвай! Това не ми харесва!” Детето съобщава на учителя, на родителите си.

 

Рожден ден

 

1.Рожденият ден е най-щастливият, най-чаканият ден в живота на едно дете.

2.На рожден ден децата са облечени с красиви дрехи.

3.За рожден ден на детето се подаряват подаръци и се изказват поздравления и пожелания.

4.Детето обсъжда с родителите си кои гости би желало да покани.

5.Детето обсъжда с родителите си какво да е менюто за рождения ден.

5.Детето участва в избора на торта за рождения ден.

6.Детето се включва в украсяването на помещението за празника.

7.Поканените деца пазят новите играчки на рожденика.

8.Всички се отнасят с особено и специално внимание към рожденика в този ден.