Уважаеми родители, 

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. 

на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: 

    При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: 

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; 

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина; 

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.); 

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина. 

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква: 

- При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.). 

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Добре дошли в официалната страница на
ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 „ЗДРАВЕЦ”,

ГРАД ПЕТРИЧ!


Всяко Ваше посещение е повече от гостуване.
Останете, разгледайте и се почувствайте като 

у дома…

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Във връзка с предстоящото записване на деца за първа група 

в ДГ №2 "Здравец" за учебната 2020/2021г.,

Ви уведомяваме:

1. Прием на заявления за кандидатстване в детска градина започва от 15 май до 15 юни 2020 година, включително. Заявяване на желание за прием може да се извърши онлайн, чрез попълване на формата за кандидатстване на сайта на детската градина или на хартиен носител, подаден в детската градина при спазване на противоепидемичните мерки.

2. На 23 юни на сайта на детската градина и на видно място на входа на градината ще се публикува списък на приетите деца.

3. Записването на деца се извършва от 23 юни до 30 юни.

За приетите деца, не е необходимо да се подават нови заявления за записване, а само устно потвърждение по телефон до директора.

По служебен път ще се прави проверка на адресната регистрация и на семейното положение. Документи удостоверяващи предимство, като решение на ТЕЛК  и други ще се представят за справка при постъпване на децата в детската градина през месец септември.

Родители, които преди това са подали заявления, не е необходимо да подават нови.

 

Директор на ДГ №2 "Здравец"- Христина Гюрова

 

ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМУЛЯР НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕ ДА ПОПЪЛНИТЕ ОТ БУТОН „ПРИЕМ В ДГ“ – „ЗАЯВЛЕНИЕ“

Всички полета отбелязани с * са задължителни! Моля попълнете ги и тогава ни изпратете формуляра за онлайн кандидатстване

в детската градина!

Този електронен формуляр е еквивалент на хартиеният носител, който бихте попълнили, ако постъпите на място в детската градина. Попълвайки тази електронна бланка, Вие декларирате желанието си детето Ви да бъде записано  в Детска градина №2 „Здравец" - Петрич!

 

 

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ! 

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители, заплащането на дължимата такса за посещение на детска градина и разходи за храна за месец март 2020 г. се удължава до един месец след изтичане на извънредното положение. 

ПОРАДИ ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В СТРАНАТА 

ДЕТСКА ГРАДИНА №2 „ЗДРАВЕЦ“ 

ПРЕУСТАНОВЯВА РАБОТА

С ДЕЦА

ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04. 2020г. 

ДО 13.05.2020г.

 

За повече информация ИЗТЕГЛИ

1.Какво трябва да знаете за COVID-19? – Виж тук

2.Как да ограничим предаването и превенция от COVID-19 – Виж тук

 

Скъпи бъдещи и настоящи родители,

В условията на извънредно положение е най-разумно да си стоим у дома. От една страна това е сериозно изпитание, от друга – възможност и допълнително свободно време.