СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОФПВ ПО ДНИ 

И ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ - 2019/20202

 

ЯСЛЕНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

 

ПЪРВА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ