СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕЖДУ УЧИТЕЛИ,ДЕЦА,РОДИТЕЛИ И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА