СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

 ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 г.

 

ПРОГРАМНА  СИСТЕМА

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

2018/2019

2019/2020

 

 

2016/2017

2017/2018