ПРАВИЛНИК 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 

НА ДГ №2 "ЗДРАВЕЦ" ЗА УЧЕБНАТА 2019/20г.