МЕРКИ

 ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ДГ №2 "ЗДРАВЕЦ" ЗА УЧЕБНАТА 2019/20г.