ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ 

ОТ ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

"БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА"