ЕТИЧЕН КОДЕКС 

НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА В ДГ №2 "ЗДРАВЕЦ"