ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03. 2019г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2018г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2018г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03. 2018г.