Бланка стойностни показатели - Приход-Разход-и натурални-Месечен отчет - към 31.03.2020